+31 (0) 88 0705 170 info@samendeladderop.nl

Safety Culture Ladder

De Veiligheidsladder

Waarom en voor wie?

Het aantal onveilige situaties in de bouw moet sterk worden teruggedrongen om incidenten en ongelukken te voorkomen. Dit vraagt om veiligheidsbewustzijn en gedrag bij iedereen werkzaam in de sector: opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers. De Safety Culture Ladder, ofwel Veiligheidsladder, biedt kaders voor veilig werken. En helpt organisaties om de bestaande veiligheidscultuur en het gedrag te meten en blijvend te verbeteren.

Vanaf 2022 geldt bij aanbestedingen de verplichting om het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie aan te tonen met behulp van de Veiligheidsladder. Trede twee is hierbij het minimum.

De veiligste bouwplaats maak je samen met Acta.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is een instrument om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig werken (cultuur en gedrag) binnen een organisatie te meten, te stimuleren en blijvend te verbeteren. Het is een certificatiesysteem gebaseerd op het denken over veiligheid. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie is, hoe hoger de toegekende trede op de Veiligheidsladder.

Waarom certificering?

Vanaf 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, het veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet ‘Veiligheid in Aanbesteding (ViA)’. Om het veiligheidsbewustzijn binnen de keten te verhogen, wordt aan zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers gevraagd zich te laten certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Verplichting bij aanbestedingen:

 • Vanaf 1 januari 2022 geldt minimaal trede 2 voor alle (onder)aannemers.
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt minimaal trede 3 voor alle (onder)aannemers.

 

Certificering is voor uw bedrijf dus van belang om mee te kunnen blijven doen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uw medewerkers een veilige werkomgeving hebben. Ga daarom ook samen met Acta de ladder op en creëer een veilige bouwplaats!

5 treden veiligheidsbewustzijn

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden (niveaus). Deze geven aan in welke fase een bedrijf zich bevindt als het gaat om het veiligheidsbewustzijn in de praktijk.

Hoe hoger op de ladder:

 • hoe meer geïnformeerd de medewerkers op het gebied van veiligheid zijn én
 • hoe meer vertrouwen medewerkers hebben én
 • hoe meer verantwoording medewerkers op het gebied van veiligheid binnen het bedrijf hebben.

Stappenplan certificering
Het behalen van een certificaat voor een trede op de Veiligheidsladder gaat niet vanzelf. Hoe dit traject eruit ziet is afhankelijk van de gekozen certificatievorm: van een Approved Self Assessment (ASA) tot een volledige certificatie volgens het SCL Original.

De stappen die u moet nemen zijn:

 1. Bepalen ambitie: welke trede wilt u behalen?
 2. Evaluatie huidige veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Dit kan met behulp van de Self Assessment Questionnaire (SAQ) ; en een GAP analyse.
 3. Opstellen plan van aanpak voor de benodigde veranderactiviteit(en).
 4. Samenstellen projectteam om plan van aanpak uit te voeren.
 5. Voorbereiden van de certificatieaudit. U kunt hiervoor eventueel een tweede SAQ of een pre-audit (laten) uitvoeren.
 6. Certificatieaudit door een Certificerende Instelling (CI). Deze audit bepaalt of u het certificaat voor de betreffende trede ontvangt.
Meten veiligheidscultuur

Om te bepalen op welke trede uw bedrijf zich bevindt, wordt de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf beoordeeld op basis van zes bedrijfsaspecten:

 1. Leiderschap en betrokkenheid
 2. Beleid en strategie
 3. Organisatie en aannemers
 4. Werkplek en procedures
 5. Afwijkingen en communicatie
 6. Audits en statistieken

Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) ontvangt uw bedrijf een certificaat voor een bepaalde trede op de Veiligheidsladder.

Ga ook samen met Acta de ladder op!

Acta helpt u graag bij het behalen én behouden van de gewenste trede op de Veiligheidsladder. We kunnen u helpen bij de zelfevaluatie en het vertalen van aandachtspunten naar concrete verbeteracties en een plan van aanpak. Ook bieden we safety coaches en (online) opleidingen om het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie blijvend te verbeteren.

Neem contact met ons op

088 - 0705170
info@samendeladderop.nl

Openingstijden

ma - vr: 8:30 - 17:00

Ons kantoor

Spacelab 51
3824 MR Amersfoort

Een initiatief van de Acta Group.

Email ons