+31 (0) 88 0705 170 info@samendeladderop.nl

Safety Culture Ladder

Onze aanpak

We bieden bedrijven een helder zicht op veiligheid.

Dit vraagt om een getraind oog. We hebben als veiligheidspartner bij honderden projecten de risico’s in het veld leren kennen. Zo hebben we onze kennis en intuïtie kunnen aanscherpen om onveilige situaties en ongelukken op de bouwplaats steeds voor te zijn.

De veiligste bouwplaats maak je samen met Acta.

Praktisch en voor iedereen begrijpelijk

De Veiligheidsladder is vooral een meetlat om het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te meten en blijvend te verbeteren. Met onze aanpak leren medewerkers stapsgewijs de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te zien en toe te passen. We bieden hiervoor praktische opleidingen en onze safety coaches doen actief mee op de bouwplaats.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hieronder schetsen we een globaal beeld van hoe Acta u kan begeleiden bij het betreden én behouden van een trede op de Veiligheidsladder. Uiteraard leveren we maatwerk voor iedere gewenste situatie.

 

0-meting: We starten met een proefassessment om te achterhalen waar uw organisatie staat als het gaat om veiligheidsbewustzijn en bewust veilig gedrag. Hiervoor houden we een aantal interviews en leggen we een vragenlijst voor aan leidinggevenden, het management en uitvoerende medewerkers. De onderdelen van de Veiligheidsladder vormen de basis voor deze vragenlijst. De resultaten presenteren we in een diagram.

Analyse en plan van aanpak: We bespreken samen met u waar ‘de gaten’ zitten en welke verbeteractiviteiten nodig zijn om de gewenste trede op de Veiligheidsladder te kunnen behalen. Deze activiteiten verwerken we in een plan van aanpak.

Begeleiding verbetertraject: We bieden ondersteuning voor de uitvoering van de verbeteractiviteiten. Zoals (online) opleidingen voor leidinggevenden en medewerkers, gekoppeld aan de zes bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder. Daarnaast helpen onze safety coaches mee op de bouwplaats. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan bijeenkomsten. En door mee te lopen op de bouwplaats en te laten zien hoe je risico’s signaleert en kunt voorkomen.

Herbeoordeling: We helpen bij het uitvoeren van een selfassessment via de NEN webtool en beoordelen samen met u de stand van zaken. Als alle verbeteringen goed zijn doorgevoerd, is uw organisatie klaar voor de volgende stap. De resultaten uit de NEN webtool bepalen voor welke trede u zich kunt laten certificeren.

Audit door CI: Deze officiële audit wordt uitgevoerd door een door de NEN bevoegde, onafhankelijke Certificerende Instelling (CI).

Certificering: Is de audit positief? Dan ontvangt uw organisatie een certificaat of statement voor de betreffende trede en wordt u als certificaathouder opgenomen in het register.

Hercertificering of een hogere trede: Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na de certificatie moet u een opvolgingsaudit laten uitvoeren. Dit om de geldigheid van het verkregen certificaat of statement voor te zetten. U kunt natuurlijk ook besluiten om zich te laten certificeren voor een hogere trede op de Veiligheidsladder. Dit kan niet eerder dan een half jaar na het verkrijgen van het eerdere certificaat. In beide situaties kan Acta u de gewenste ondersteuning bieden om uw veiligheidsdoelen te bereiken.

“Veilig werken vraagt vooral om verandering van gedrag” 

Willem Schunselaar Paap, commercieel directeur Acta Group B.V.

  • Gespecialiseerd in veiligheidsopleidingen en advies bij verschillende veiligheidsvraagstukken.
  • Initiator en kerngroeplid van de Governance Code veiligheid in de Bouw.
  • Organisator van het 1e seminar in Nederland “Werken in verontreinigde grond en hoe nu verder”.
  • Initiatiefnemer en auteur van de CROW-publicatie 132 “werken in en met verontreinigde grond en of verontreinigd (grond)water”.
  • Voorzitter NEN-commissie 4444 overdrukfiltersystemen.
  • Voorzitter stuurgroep Generieke Poort Instructie (GPI).
  • Uitgever van het Handboek DLP.
Wat is de grootste uitdaging voor de bouw als het gaat om veiligheid?

Het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden met zwaar lichamelijk letsel (met eventueel invaliditeit als gevolg). Daarnaast is het ook van belang om de iets minder zware ongevallen te beperken tot een acceptabel niveau. Dit alles op een manier dat het nog prettig werken is en dat iedereen gezond en wel naar huis kan.

Waar gaat het vaak (bijna) mis?

We houden ons steeds minder aan de afspraken die we samen hebben gemaakt. Vroeger had je in de bouw de situatie van leermeester-leerling. Een leerling kon het vak leren in de praktijk. Tijdens zo’n leertraject kwamen ook valkuilen aan bod zoals snelheid, hitte en verbranden. De leerling werd vervolgens direct aangesproken op zijn gedrag. Nu ontbreekt het bouwmedewerkers vaak aan goede praktijkervaring. Veilig werken vraagt dus vooral om een verandering van gedrag.

Hoe kan de Veiligheidsladder hier een rol in spelen?

Het is een instrument dat mensen traint om het principe ‘afspraak is afspraak’ in de praktijk te brengen. Zoals we dat ook in het verkeer doen. Je bent een professional als je veilig werkt! De veiligheidsladder is geen checklist, maar gaat over bewustwording en gedrag. Ik constateer een kentering in Nederland dat men het zat is om bepaald (onveilig) gedrag nog te accepteren. Steeds meer bedrijven zetten het thema veiligheid hoog op de agenda en nemen daarmee hun verantwoordelijkheid.

Hoe past de Veiligheidsladder in de aanpak van Acta?

Acta is een van de weinige bedrijven in Nederland dat zich focust op veilig werken en arbeidsomstandigheden in de bouw. Onze mensen zijn goed opgeleid, hebben veel kennis en ervaring en zijn dagelijks met veiligheid bezig. De gedachte achter de Veiligheidsladder sluit dan ook naadloos aan bij onze visie en wat we al jaren uitdragen en doen! Omdat in de bouw nu minstens trede twee van de Veiligheidsladder als verplichting geldt, verwacht ik een ‘tsunami’ aan gedragsveranderingsprogramma’s. Dit verplichte niveau is vastgelegd in de Veiligheid in de Aanbesteding (ViA).

Welke persoonlijke ervaring is je het meest bijgebleven?

Toen ik jaren geleden mijn bedrijf startte mocht ik een aanbieding maken voor adembescherming. Er moesten werknemers ónder de fundatie van een huis in de verontreiniging werken. Ik kreeg de order niet gegund met als reden: ‘we hebben het anders opgelost’. Ik was verbaasd en ben later bij het project gaan kijken. Samen met de uitvoerder zag ik dat vier medewerkers zonder enige bescherming aan het werk moesten. Al drie dagen op rij verliet telkens een ander team werknemers zwaar beroerd de werkplek. De uitvoerder gaf aan veel moeite te hebben met het feit dat zijn werkgever niet wilde investeren in adembescherming. Op dit moment is mijn sterke motivatie ontstaan om mij in te zetten voor veilig werken. Voor iedereen en in alle situaties.

Neem contact met ons op

088 - 0705170
info@samendeladderop.nl

Openingstijden

ma - vr: 8:30 - 17:00

Ons kantoor

Spacelab 51
3824 MR Amersfoort

Een initiatief van de Acta Group.

Email ons